21 srpna, 2016

Provoz a údržba budov

Komplexní správa objektu za Vás na profesionální úrovni vyřeší veškerou technickou správu: včasné revize, servisy a odborně technické prohlídky, celková údržba budov, zpracování a vedení dokumentace technických zařízení.

Technická správa a její činnosti

 • obsluha a provoz veškerých technických zařízení (např. kotelna, strojovny, rozvody apod.)
 • odborná kontrola řádného chodu a operativní údržba technických zařízení
 • provádění plánované kontrolní činnosti stavební části objektu a plánované kontrolní údržbové činnosti technických zařízení předepsané jednotlivými výrobci a platnými normami
 • provádění provozní údržby společných prostor objektu a provozní údržby pevně zabudovaných zařízení v prostorách objektu
 • drobná údržba zámečnických a truhlářských konstrukcí
 • drobné malířské a lakýrnické práce
 • pochůzková kontrolní činnost chodu a stavů technických zařízení, zajištění nápravy
 • pomocné práce při opravách a údržbě vybavení objektu (opravy dveřních křídel, výměny stropních kazet apod.)
 • údržba koncových prvků zdravotních instalací a světlení
 • zásobování údržbovým a spotřebním materiálem, včetně ekologické likvidace odpadu
 • provádění oprav technických zařízení výměnným způsobem, např. čerpadla, elektromotory, částí potrubí
 • čištění technických zařízení
 • seřizování a nastavení přístrojů, strojů, pomocných prostředků, které jsou potřeba k provozování technických zařízení
 • poskytování potřebných měřících přístrojů, nářadí a spotřebního materiálu

Údržba budov

Do předmětu údržby budov spadají tato zařízení a činnosti:

 • stavební konstrukce
 • sanitární zařízení, kanalizace
 • rozvody vody, plynové rozvody
 • stabilní hasicí zařízení
 • vytápění, vzduchotechnika a chlazení
 • měření a regulace
 • elektro silnoproud
 • bleskosvod
 • slaboproud – telefony, kabelová televize, počítačové rozvody,
 • evakuační rozvod, domácí telefony a další slaboproudé rozvody
 • přístupové, klíčové, kartové systémy
 • trafostanice, náhradní zdroj proudu
 • přístupové, klíčové, kartové systémy
 • EPS, EZS, průmyslová televize CCTV
 • výtahy
 • kotelna
 • odlučovač tuku
 • technologie stlačeného vzduchu
 • přípojky – voda, plyn, silnoproud, kanalizace

Revize, servisy a odborně technické prohlídky

Naši odborně způsobilí pracovníci technické správy objektu se postarají o revize všech uvedených zařízení, a to vždy v řádném termínu a podle legislativních předpisů.

 • revize elektrozařízení
 • revize elektrických spotřebičů
 • revize trafostanic
 • revize detektorů plynu – odborné prohlídky kotelny
 • revize tlakových nádob
 • revize rozvodu plynu
 • revize komínů
 • revize regulačních stanic STL/NTL
 • revize výtahů a eskalátorů
 • kontroly těsnosti plynových zařízení
 • revize a prohlídky plynových spotřebičů
 • revize hydrantů, revize cejchování vodoměrů
 • revize zdvihacích zařízení
 • revize stabilních hasicích zařízení a protipožárních klapek
 • revize elektropožární signalizace>
 • revize elektronického zabezpečovacího systému
 • revize měřičů tepla
 • revize hromosvodů

Zpracování a vedení dokumentace technických zařízení

Na základě veškeré projektové a další technologické dokumentace vypracujeme a dále povedeme provozní dokumentaci komplexní správy objektu.

Provozní dokumentace ke správě objektu:

 • domovní řád objektu
 • provozní řád garáží
 • provozní řád technologických zařízení
 • havarijní řád objektu
 • pokyny pro havarijní situace pro jednotlivé provozy
 • kniha hlášení oprav objektu
 • manuál pro obsluhu řádících systémů M+R
 • manuály pro obsluhu technologických zařízení
 • provozní dokumentace požární ochrany, požární řád, řád ohlašovny požáru, požární kniha objektu, kniha protipožárních klapek
 • plán pro řešení krizových situací, evakuační plán
 • směrnice pro periodickou kontrolu objektu prováděné ostrahou
 • plán periodické kontroly a údržby objektu a technologických zařízení
 • plán revizí, servisů a odborně technických prohlídek